Androcles en de leeuw

Het verhaal

Androclus en de leeuw is een legende of volksverhaal uit de klassieke oudheid. De oudst bewaarde tekst komt voor in Attische Nachten van de tweede-eeuwse Romeinse schrijver Aulus Gellius (5, 14), die zelf zegt het te hebben overgenomen uit het 5e boek van de (niet bewaard gebleven) Aegyptiaca van Apion Plistonices, een Alexandrijnse historicus uit het begin van de Romeinse keizertijd. Apion stelt met nadruk dat hij de geschiedenis niet elders gelezen of gehoord heeft, maar er zelf getuige van was. Het is een klassiek verhaal waarvan het motief de wederkerigheid van barmhartigheid is. Androclus wordt ook wel Androcles of Androkles genoemd, de Griekse versie van de naam.

Jaar: 1967/68

Credits

Gezelschap: Ensemble

Rol

Jenny Arean: Megaere